به انجمن خوش آمدید

دستاورد ها

جزئیات تجربه
رتبه بندی
رتبه بندی گروه ها
نشان ها
دستاورد ها
فعالیت ها
جمع آوری امتیاز
آمار

Social Network

Achievements around your Social Network
 
Three Friends
You have three confirmed Friends
کاربران دارنده: 0 (0%)

احتیاجات:
دوستان بیشتر از 9


     


 
Recommendation Second Class
1 Referral
کاربران دارنده: 1 (0%)

احتیاجات:
ارجاع شونده بیشتر از 25


     


 
Your first Group
You have created your first group
کاربران دارنده: 0 (0%)

احتیاجات:
گروه ها دسته جمعی بیشتر از 1


     


 
Recommendation First Class
5 Referrals
کاربران دارنده: 0 (0%)

احتیاجات:
ارجاع شونده بیشتر از 125


     


 

User

Related to user
 
7 days registered
Survived the first week.
کاربران دارنده: 96 (16%)

احتیاجات:
تعداد روز های عضویت بیشتر از 14


     


 
3 months registered
3 months here and still alive.
کاربران دارنده: 40 (7%)

احتیاجات:
تعداد روز های عضویت بیشتر از 180


     


 
Veteran
Very long registered, at least 3 years.
کاربران دارنده: 8 (1%)

احتیاجات:
تعداد روز های عضویت بیشتر از 2,160


     


 
31 days registered
Survived the first month.
کاربران دارنده: 61 (10%)

احتیاجات:
تعداد روز های عضویت بیشتر از 60


     


 
1 year registered
Survived the first 365 days!
کاربران دارنده: 24 (4%)

احتیاجات:
تعداد روز های عضویت بیشتر از 719


     


 
Overdrive
Hyperactive! High! Activity!
کاربران دارنده: 7 (1%)

احتیاجات:
فعالیت = 100


     


 

Community

Related to activities around the community
 
Created Album pictures
Uploaded pictures.
کاربران دارنده: 0 (0%)

احتیاجات:
آلبوم ها بیشتر از 1


     


 
Tagger Second Class
I can tag!
کاربران دارنده: 4 (1%)

احتیاجات:
برچسب ها بیشتر از 1


     


 
Created Blog entry
For the first Blog entry.
کاربران دارنده: 4 (1%)

احتیاجات:
vBulletin Blog بیشتر از 1


     


 
Tagger First Class
I can even more tag!
کاربران دارنده: 0 (0%)

احتیاجات:
برچسب ها بیشتر از 25


     


 

Experience

Achievements
 
100 Experience Points
Achieved as soon as you reach 100 Experience Points
کاربران دارنده: 51 (9%)

احتیاجات:
امتیاز بیشتر از 100


     


 
500 Experience Points
Achieved as soon as you reach 500 Experience Points
کاربران دارنده: 29 (5%)

احتیاجات:
امتیاز بیشتر از 500


     


 
5000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 5000 Experience Points
کاربران دارنده: 4 (1%)

احتیاجات:
امتیاز بیشتر از 5,000


     


 
25000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 25000 Experience Points
کاربران دارنده: 0 (0%)

احتیاجات:
امتیاز بیشتر از 25,000


     


 
250 Experience Points
Achieved as soon as you reach 250 Experience Points
کاربران دارنده: 39 (7%)

احتیاجات:
امتیاز بیشتر از 250


     


 
1000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 1000 Experience Points
کاربران دارنده: 22 (4%)

احتیاجات:
امتیاز بیشتر از 1,000


     


 
10000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 10000 Experience Points
کاربران دارنده: 2 (0%)

احتیاجات:
امتیاز بیشتر از 10,000


     


 
50000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 50000 Experience Points
کاربران دارنده: 0 (0%)

احتیاجات:
امتیاز بیشتر از 50,000


     


 
تجربه 4.0.4
Design By lvlortalkombat
اکنون ساعت 01:16 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.